Sodelovanje v ekološki in humanitarni akciji “Čisto veselje”

Čisto veselje

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, je sodelovalo v ekološki in humanitarni akciji “Čisto veselje” katero sta skupaj zasnovala in organizirala Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje s projektom »Botrstvo v Sloveniji« in Gorenje Surovina, družba za predelavo odpadkov, d. o. o.

Preko akcije se je zbiralo različne odpadne surovine (električna in elektronska oprema, jekleni odpad, odpadni papir in barvne kovine) z namenom ozaveščanja o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in ohranjanja narave ter spodbujanja solidarnosti med ljudmi in med njimi razširiti zavest, da lahko z malimi dejanji naredijo veliko.

Akcija je potekala med 1. in 10. 4. 2016 s podaljšanjem do 14. 4. 2016. Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, je družbi Gorenje Surovina, d. o. o. izročilo zbrani odpadni papir.

Ves zbrani material se bo ovrednotil, zbrana sredstva pa bodo namenjena v poseben sklad za počitnice otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, lažjimi duševnimi motnjami, avtističnimi motnjami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja iz socialno šibkih družin ter za kritje stroškov dodatnih vzgojiteljev, ki jih ti otroci nujno potrebujejo ob sebi. Lansko leto je bilo preko akcije zbranih skoraj 60.000 evrov oziroma okoli 527 ton odpadnih surovin, kar je omogočilo letovanje 110 otrokom.