Seminar o sončnih elektrarnah

15. 1. 2016
Zavarovalnica Triglav d. d., Ljubljana

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ,  je dne 15. 1. 2016 organiziralo Seminar o sončnih elektrarnah. Izraba obnovljivih virov energije ima čedalje večji pomen tako v svetu kot pri nas. Fotovoltaika je tako ena izmed novejših, hitro rastočih dejavnosti, s katero se srečuje tudi zavarovalniška panoga. Za kakovostno izvajanje zavarovanj je treba spremljati razvoj sončnih elektrarn in redno skrbeti za pridobivanje novih uporabnih znanj in informacij s tega področja.

Seminar je bil namenjen širšemu krogu ljudi in sicer zaposlenim v razvoju zavarovanj, v prodaji zavarovanj, v cenilnih službah oziroma v likvidaciji škod, pa tudi drugim, ki jih je obravnavana tematika zanimala.