24 Dnevi zavarovalništva v Sloveniji – Vabilo k sodelovanju / 24th Insurance Days in Slovenia – Call for abstracts

Spoštovani,

Conference hall Europa-Hotel Bernardin - DZS - SZZ

 

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ 1. in 2. junija 2017 v GH Bernardin v Portorožu organizira 24. Dneve zavarovalništva v Sloveniji.

Vodilna tema prvega dne dogodka bo »Moderne prodajne poti v zavarovalništvu«, vodilna tema drugega dne pa »Zavarovalništvo – partner države ali država – partner zavarovalništva«.

 

 

V Sloveniji zavarovalnice večinoma tržijo svoje storitve preko lastne mreže zavarovalnih zastopnikov. Na takšen tradicionalen način zberejo kar dve tretjini zavarovalne premije. Tradicionalni načini prodaje zavarovalnih storitev se vedno bolj umikajo novim, modernim načinom prodaje, ki jih zahteva oziroma omogoča hiter tehnološki razvoj. V Sloveniji na tem področju zaostajamo za razvitimi evropskimi državami. Pravilna izbira tržnih poti je zagotovo ključna pri prodaji zavarovanj in predstavlja izziv vsaki zavarovalnici. Na 24. Dnevih zavarovalništva v Sloveniji bomo poizkušali ugotoviti kakšne pravzaprav so najsodobnejše prodajne poti ter na kakšen način bi lahko prestrukturirali obstoječe.

Pri drugi vodilni temi z naslovom »Zavarovalništvo – partner države ali država – partner zavarovalništva« pa bo ključna razprava o pomenu zavarovalništva kot dejavnosti ter njenemu vplivu na državo. Zavarovalnice sokreirajo socialno državo. Kako, na kašen način in s kakšnim namenom, bomo spoznavali ter ugotavljali na konferenci. Včasih upravičeno ugotavljamo, da nas država ne razume oziroma ne razume našega gospodarsko-socialnega partnerstva. Zavarovalništvo je pomemben partner države, saj skrbi za varnost ljudi. Sodelovanje zavarovalnic z državo je lahko tudi naša priložnost v skrbi za socialno varnost posameznika in družbe kot celote.

K prijavi prispevkov ste vabljeni vsi, ki ste kakor koli vpeti v zgoraj opisanih temah in lahko na svojih primerih oziroma primerih vaše družbe pripravite kakovosten prispevek, ki bo lahko pomembno vplival na razvoj zavarovalništva v prihodnje.

Vabimo vas, da do 27. januarja 2017 pripravite predloge navedenih tem. Prijavo prispevka na eno izmed razpisanih tem opravite z izpolnitvijo obrazca, ki ga pošljete na e-naslov: vida.ferlan@zav-zdruzenje.si.

Prijava prispevka

Call for abstracts

Organizacijski odbor bo na podlagi prejetih predlogov tem izbral največ 17 prispevkov, ki popolnoma ustrezajo razpisanima vodilnima temama. Avtorjem izbranih prispevkov bo omogočena predstavitev prispevka na konferenci, objava v e-zborniku, avtorski honorar v višini 200,00 EUR/prispevek ter brezplačna kotizacija za udeležbo na konferenci.

Vsem avtorjem, katerih predlogi tem ne bodo izbrani, bo omogočena objava tega prispevka v reviji Zavarovalniški horizonti v skladu z ‘Navodili za pripravo strokovnega članka v reviji Zavarovalniški horizonti’.

Vljudno vabljeni.

mag. Maja Krumberger, direktorica SZZ in

Gabrijel Škof, predsednik Organizacijskega odbora za pripravo 24. DSZ