Nacionalna preventivna akcija o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo

 

Pričenja se nacionalna akcija Mobilni telefoni za zmanjšanje tveganja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, ki bo v koordinaciji Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), potekala od 16. do 29. januarja 2017.

 

 

 

Zadnja leta različne raziskave kažejo, da se uporaba mobilnih telefonov v prometu povečuje, prav tako se spreminja z običajnega telefoniranja tudi na pošiljanje sporočil, brskanje po spletnih straneh ali objavljanje na družabnih omrežjih. Posebej je glede uporabe mobilnih telefonov v prometu izpostavljena mlajša generacija in vozniki srednje starosti, predvsem zaradi poslovnih razlogov.

Z uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in pozornost voznika na ključne informacije iz okolja, in posledično povečuje tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato: NE UPORABLJAJTE TELEFONA MED VOŽNJO. Vozimo pametno.

Z vidika zmanjšanja tveganja v prometu je AVP v času nacionalne akcije v sodelovanju z drugimi partnerji pripravila:

– predlog za spremembo zakonodaje za lažji dostop policistov do podatkov uporabe mobilnih telefonov v prometnih nesrečah in zvišanje globe,
– medijsko kampanjo “Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Vozimo pametno.” na nacionalnih in lokalnih medijih in številne druge medijske aktivnosti,
– aktivnosti na lokalni ravni z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Policije in občinskih redarstev,
– osveščanje kandidatov v Izpitnih centrih glede tveganja zaradi uporabe telefona med vožnjo,
– letake za različne pooblaščene organizacije za tehnične preglede in registracijo vozil, za šole vožnje, plakate na avtocestah in počivališčih ter v sodelovanju z Družbo za avtoceste v republiki Sloveniji d.d. (DARS) preko avtocestnih portalov.

Ogled posnetka