15. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

24. 1. 2017
Gospodarska zbornica, Ljubljana
Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ in Gospodarska zbornica Slovenije sta dne 23. 1. 2014 organizirala 15. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov. Seminar je bil namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novih znanja in informacij s področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju.