Kakšno zdravstveno oskrbo si lahko obetajo državljani in državljanke?

Danes je na Slovenskem zavarovalnem združenju (v nadaljevanju: SZZ) potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki SZZ in zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, predstavili poglede na predlagano zdravstveno reformo in pripombe v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ-1).

V SZZ se zavzemamo za reformo zdravstvenega sistema, saj za to obstajajo številni razlogi, izpostavili pa bi nedostopnost, slabo organiziranost, ne-razvojno usmerjenost, demografska gibanja in medicinsko inflacijo. Reforma bi morala biti celovita in jasna, morala bi biti usklajena z vsemi deležniki sistema in z drugimi socialnimi politikami. Zato je nujno potrebna javna razprava, ne o predlogih členov, temveč o tem, kakšen standard javnega zdravstva želimo in koliko smo za ta standard pripravljeni plačati. Reforma, ki jo potrebujemo, bi morala jasno in transparentno predstavljati rešitve, ki bi zagotavljale dolgoročno finančno stabilnost zdravstvenega sistema, jasno opredeljene zdravstvene pravice in učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem, prilagojen potrebam in zmožnostim družbe. Tudi s tem namenom je SZZ v okviru javne razprave, podalo pripombe na predlog novega ZZVZZ-1.

 

Pripombe SZZ na predlog ZZVZZ-1