Strokovno izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah – 2. sklop

22.3.2017
Poslovna hiša Unija, d. o. o., Ljubljana

22. 3. 2017 je v Poslovni hiši Unija na Brezovici potekal 2. sklop predavanj v okviru Strokovnega izobraževanja za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah. Vodilni temi dogodka sta bili:

  • intervjuvanje domnevnega goljufa/prevaranta in
  • neprimerno vedenje izvajalcev zdravstvenih storitev in ponarejenost dokumentacije.

Predavatelji so strokovno izvedli štiri predavanja, ki so se nanašala na zgoraj opisani vodilni temi. Aktivnost udeležencev izobraževanja je pokazala, da so takšna izobraževanja nujno potrebna in koristna za vse, ki se ukvarjajo s preiskovanji zavarovalniških goljufij.

Okrogla miza ob koncu izobraževanja je bila pika na i dogodku. Udeleženci so sproščeno spregovorili o svojem delu ter si izmenjali kar nekaj uporabnih informacij. Bili so enotnega mnenja, da je ključno pri njihovem delu sodelovanje, povezovanje, kakovostno delo vseh vpletenih ter osveščanje državljanov RS o prevarah, ki se dogajajo na vsakem koraku – o tem pa je potrebno govoriti na glas.