Spremembe in dopolnitve Učbenika za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike, ki je izšel septembra 2016

Novice4. avgusta 2017
Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike (v nadaljevanju: učbenik) je glavno učno gradivo oziroma pripomoček za pripravo na preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika oziroma ...
Preberite si več