Spremembe in dopolnitve Učbenika za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike, ki je izšel septembra 2016

Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike (v nadaljevanju: učbenik) je glavno učno gradivo oziroma pripomoček za pripravo na preizkus znanja za zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika, ki ga izvaja Slovensko zavarovalno združenje, GIZ.

V š. l. 2017/2018 se bo še naprej uporabljal učbenik, ki je izšel septembra 2016. Ob tem pa vas obveščamo, da se je poglavje z naslovom “Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva”, ki se nahaja v 3. delu učbenika (od strani 107 do strani 111), v celoti spremenilo. Avtorici prenovljenega poglavja sta mag. Maja Golovrški Verdev in mag. Anita Smole. Omenjeno poglavje (področje) se bo na preizkusih znanja v š. l. 2017/2018 preverjalo po priloženem gradivu:

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – Priloga k učbeniku

Želimo vam prijetno branje in veliko uspeha na preizkusu znanja.