Naj demografski izzivi postanejo priložnost

Ljubljana, 7.12.2017 – Slovensko zavarovalno združenje te dni pričenja z nacionalno kampanjo osveščanja mladih o pomenu zavedanja demografskih sprememb v naši družbi in pripravi na varno starost.

Demografske spremembe Sloveniji prinašajo številne izzive na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema, proces staranja prebivalstva pa bo pri nas še intenzivnejši kot v drugih državah EU. Projekcije EUROPOP2013 tako kažejo, da bo v Sloveniji leta 2060 skoraj 30 % prebivalcev starejših od 65 let. Ob nespremenjenih politikah bodo slovenski javni izdatki za financiranje sistemov socialne zaščite do leta 2060 dosegli že četrtino BDP. Ob upoštevanju, da obstoječi pokojninski sistem že sedaj ni vzdržljiv, saj mora država velik del sredstev za izplačilo pokojnin zagotoviti iz državnega proračuna (1,3 milijarde EUR v letu 2016) postaja še toliko bolj jasno, da je treba ukrepati.

Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja meni, da država ne more v celoti prevzeti nase odgovornosti posameznika za njegovo varno starost, lahko pa mu pomaga s ozaveščanjem, izobraževanjem in nenazadnje z določenimi spodbudami, med katerimi je potrebno izpostaviti predvsem davčne. »Država mora ustvariti okolje v katerem bo posameznik v čim večji meri poskrbel sam zase, posameznik pa se mora svoje odgovornosti zavedati. Demografske spremembe so izziv, ki vpliva na celotno družbo, ne samo na zavarovalnice«, poudarja mag. Krumbergerjeva.

S kampanjo, v kateri sta glavno vlogo prevzela akrobata Filip in Blaž, ki delujeta pod imenom F&B Acrobatics, Slovensko zavarovalno združenje nagovarja predvsem mlade, pri katerih je stopnja zavedanja o pomenu varčevanja za dostojno in varno starost najnižja. Z višjo ozaveščenostjo vsakega posameznika, da mora vzeti usodo v svoje roke pa lahko demografske izzive spremenimo v priložnost.

Video “Naj te starost ne straši” z glavno vlogo F&B Acrobatics.