25th Insurance Days in Slovenia

od 31. maja do 1. junija 2018
GH Bernardin, Portorož

Slovensko zavarovalno združenje je, pod sloganom Premostimo razlike v Portorožu 1. junija, zaključilo jubilejne 25. Dneve zavarovalništva v Sloveniji. Letos so bili v ospredju razprav trendi zavarovalniške industrije, razvoj kadrovskih virov, novih poslovnih modelov ter oblikovanje in trženje zavarovalniških produktov. Pri tem glavno vlogo nosijo tehnološke, kadrovske, družbene ter paradigmatske disrupcije, ki prihajajo v vedno večjem obsegu.

Tokrat je 450 udeležencev izmenjevalo strokovna znanja in izkušnje, ki vodijo v rast in razvoj zavarovalniške panoge. Med glavnimi izzivi zavarovalniške panoge po mnenju uglednih govorcev iz Slovenije, regije in v mednarodnem merilu sodijo disruptivne silnice, ki poganjajo gospodarsko rast in razvoj.

Osrednji govorec prvega dne Greame Codrington (avtor, futurist, usmerjevalec, strateški svetovalec in soustanovitelj podjetja TomorrowToday) je s svojim nastopom med udeleženci sprožil val navdušenja ter odprl nove poti razmišljanja o digitalizaciji storitev in prihodnosti dela. Tako pri slednji v ospredje prihaja pomen sinergije med tehnologijo, demografijo in družbenimi spremembami.

Zbrane je na sklepnem dnevu nagovorila evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc, ki je podprla program “Vizija nič”, ki spodbuja k odgovornemu ravnanju in sprejemanju ter uresničevanju ukrepov za večanje varnosti v cestnem prometu. Program “Vizija nič” vodi zavod Varna pot, ki bo skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem v prihodnjih mesecih s konkretnimi aktivnosti prispevalo k vsebinskemu in organizacijskemu razvoju nacionalnega programa za ozaveščanje o varnosti v cestnem prometu. Bulčeva je v svojem nastopu predstavila tudi aktivnosti ter investicije Evropske unije, ki podpirajo nacionalne programe za izboljšanje varnosti in mobilnosti. Vabimo vas, da se pridružite “Viziji nič”, da jo podprete in da jo tudi živite.

Po uspešnem zaključku 25. Dnevov zavarovalništva v Sloveniji je svoje misli strnila še direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja mag. Maja Krumberger: »SZZ kot interesno združenje že četrt stoletja zastopa interese zavarovalniške panoge, skrbi za kakovosten pretok informacij, razvoj strokovnih kompetenc ter poslovno mreženje članov. Veseli me, da lahko kot organizator te konference prispevamo k razvoju stroke in poslovne rasti zavarovalnic in trga.

Že sedaj pa vas lepo vabimo na prihodnje srečanje, ki bo potekalo 6. in 7. junija 2019 v Portorožu.