Strokovno izobraževanje za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah – 4. sklop

16. 5. 2018
Poslovna hiša Unija, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani

16. maja je na Brezovici potekal 4. sklop predavanj v okviru Izobraževanja za preiskovalce prevar in goljufij v zavarovalnicah. Izobraževanje, ki je temeljilo na praktičnih primerih, je ponudilo zalo zanimiva predavanja, ki jih bodo udeleženci zagotovo lahko uporabili pri svojem delu. Stalno izobraževanje in predvsem sodelovanje je ključ do uspešnega preiskovanja, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali s tovrstnimi izobraževanji oziroma seminarji.

Ker se ocenjuje, da je v Sloveniji zavarovalniških goljufij vsako leto za več kot 100 milijonov EUR, je potrebno preiskovanju oziroma ugotavljanju zavarovalniških prevar in goljufij posvečati še več pozornosti in tudi javnost ustrezno osveščati o tej problematiki, predvsem oziroma zato, ker goljufije plačujemo vsi.