Seminar o transportnih zavarovanjih

Slovensko zavarovalno združenje 25. oktobra 2018 organizira seminar o transportnih zavarovanjih, tokrat posvečen zavarovanju brezpilotnih zrakoplovov. Predstavljeni bodo slovenska pravna ureditev letenja z brezpilotnimi zrakoplovi, problematika brezpilotnih zrakoplovov, izkušnje uporabnika brezpilotnih zrakoplovov doma in v tujini, problematika letalskih modelov in primerjalna ureditev obveznih zavarovanj brezpilotnih zrakoplovov v tujini, dron pa bo tudi fizično predstavljen. Več informacij o dogodku bo na voljo v začetku oktobra.