Seminar o transportnih zavarovanjih

25. 10. 2018
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana, dvorana B1

Slovensko zavarovalno združenje v četrtek, 25. oktobra 2018 organizira seminar o transportnih zavarovanjih, tokrat posvečen zavarovanju brezpilotnih zrakoplovov. Predstavljena bo slovenska pravna ureditev letenja z brezpilotnimi zrakoplovi, problematika brezpilotnih zrakoplovov, izkušnje uporabnika brezpilotnih zrakoplovov doma in v tujini, problematika letalskih modelov in primerjalna ureditev obveznih zavarovanj brezpilotnih zrakoplovov v tujini, dron pa bo tudi fizično predstavljen.

PROGRAM SEMINARJA

09.00     Pozdravni nagovor,
mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ
09.10     Pravna ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov,
Ana Hožič, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
10.10     Problematika uporabe brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov,
Boštjan Vidmar, Inštitut za razvoj brezpilotnih sistemov in
Janez Kotar, Inprosis, d. o. o.

12.00     Kosilo
13.00     Izkušnje uporabnika brezpilotnega zrakoplova,
Aleš Bravničar, Bravničar Production
13.45     Primerjalna ureditev zavarovanj brezpilotnih zrakoplovov,
Margita Selan Voglar, Zavarovalnica Triglav, d. d.
14.45     Razprava
15.00     Zaključek seminarja

Moderatorka seminarja in končne razprave: Margita Selan Voglar, direktorica transportnih zavarovanj na Zavarovalnici Triglav, d. d.

 

PRIJAVA IN ODJAVA
Elektronske prijave na seminar* sprejemamo do 17. oktobra 2018.
V primeru, da se boste odjavili dva dni pred seminarjem, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 80,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmorom. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja, na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2510. Po zaključenem seminarju vam bomo izstavili račun.
KONTAKTNI PODATKI
Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14, p. p. 5701, 1001 Ljubljana
Kontaktna oseba: Cvetka Strašek
Telefon: 01 300 93 90