Nova pravila prodaje zavarovanj

Ljubljana, 26. september – Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank. Namen nove direktive je zagotoviti še večjo preglednost in primerljivost zavarovanj. Novosti bodo koristile tako zavarovalcem kot zavarovalnicam in prodajalcem (distributerjem) zavarovanj, saj se s tem krepi varstvo potrošnika in zaupanje v zavarovalniški trg. Potrošniki bodo spremembe, ki jih prinaša direktiva, postopno občutili pri sklepanju katerega koli zavarovanja že od začetka oktobra dalje. Več informacij bo do uveljavitve direktive  na voljo na  spletnih straneh Slovenskega zavarovalnega združenja, hkrati pa Agencija za zavarovalni nadzor pripravlja informativna gradiva za potrošnike.

Novosti direktive temeljijo na načelih preglednega delovanja zavarovalnic in ostalih prodajalcev zavarovanj v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, posredovanja poštenih, jasnih ter nezavajajočih informacij o zavarovalnih produktih. S prihodom direktive o distribuciji zavarovalnih produktov se bodo zavarovalnice ustrezno sistemsko, procesno in kadrovsko prilagodile novi regulativi. Poleg obveznosti po preglednem in pisnem dajanju informacij o zavarovanju in dokumentiranem testu zahtev in potreb strank, bodo morali zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki  z že pridobljenim dovoljenjem za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja opraviti, in to dokazati z ustreznimi potrdili, najmanj 15 ur usposabljanja s širšega področja zavarovalništva. Skupek novosti bo tako doprinesel k vzpostavitvi večjega zaupanja in večje konkurenčnosti trga.

Skorajšnjo uveljavitev direktive o distribuciji zavarovalnih produktov je v. d. direktor Agencije za zavarovalni nadzor mag. Gorazd Čibej pospremil z naslednjimi besedami: »Novi zavarovalniški predpisi postavljajo varstvo potrošnika na prvo mesto. Zavarovanja morajo biti razumljiva in varna, pravila informiranja potrošnikov jasna, prodajalci zavarovanj pa morajo spoštovati najstrožje standarde poslovanja. AZN je dejavno pristopila k novostim, ki se pripravljajo na zavarovalnem trgu, med drugim z izdajo brošure, ki je namenjena obveščanju potrošnikov o novih zavarovalniških pravilih in podajanju osnovnih napotkov za varno sklepanje zavarovanj, saj je varstvo potrošnika najpomembnejši cilj, ki ga AZN zasleduje. Glede na to, da so lahko same zahteve direktive za potrošnike v določeni meri nejasne, smo poskušali na potrošniku najbolj prijazen način predstaviti novosti, s katerimi želimo dvigniti raven zavedanja in ozaveščenosti potrošnikov.«

Slovensko zavarovalno združenje pozdravlja številne izboljšave in nove poslovne prakse, ki na trg prinašajo transparentnost in dodatno stabilnost ter večje zaupanje v zavarovalnice. Direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja mag. Maja Krumberger: »Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktih prinaša dodatno zaščito potrošnikom, ki jo na primer predstavljajo standardizirane ponudbene dokumente (IPID), test potreb in zahtev zavarovancev in dodatno izobraževanje zastopnikov. Gre za velike spremembe, na katere so se zavarovalnice dobro pripravile, ne glede na to, da direktiva še ni bila prenesena v slovenski pravni red. Tako regulator kot industrija pa v tem primeru sledita istemu cilju, tj. polno informiranemu potrošniku.«