Slovensko zavarovalno združenje z aktivnostmi za dvig finančne pismenosti v Sloveniji

Ljubljana, 21. december 2018 – Finančna pismenost je ena izmed ključnih veščin vsakega posameznika za uspešno ravnanje s financami. Ker številne raziskave kažejo nizko stopnjo finančne pismenosti, se je tudi Slovensko zavarovalno združenje pridružilo evropski kampanji ozaveščanja na področju sklepanja zavarovanj –  Zavarujte se premišljeno (Insure wisely). Na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja lahko najdete konkretne informacije in nasvete glede sklepanja zavarovanj, pa naj gre za zavarovanje vozila, ali pa za izbiro pravega zavarovanja za počitnice v tujini.

Kljub temu, da je večina ljudi zavarovanih, pa se zgolj redki podrobneje podučijo o posameznih zavarovalnih pojmih in določilih zavarovalnih pogodb. Slabo poznavanje zavarovalnih produktov v kombinaciji z nizko stopnjo finančne pismenosti, pa še dodatno povečuje dvome pri sprejemanju zavarovalnih in ostalih finančnih odločitev.

Z namenom, da zavarovancem olajšajo izbiro ustrezne zavarovalne police, so zavarovalnice v preteklosti vložile veliko naporov v izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, ki na lažje razumljiv način predstavljajo zavarovalne produkte. Zavarovalnice v Sloveniji, pa so s 1. oktobrom letošnjega leta pričele izpolnjevati zahteve Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD) in to kljub temu, da Direktiva še ni bila prenesena v slovenski pravni red.

Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, je ob pričetku kampanje »Zavarujte se premišljeno« poudarila, da je za zavarovalnice izjemno pomembno, da zavarovanci dobro poznajo in razumejo zavarovalne police, ki jih sklepajo. »Zavarovance pozivamo, da si vzamejo čas ter vsaj enkrat letno pregledajo svoje zavarovalne police v izogib morebitnim vrzelim v zavarovalnem kritju, ki se lahko pojavijo tekom leta zaradi spremenjenih okoliščin (poroka, nakup nepremičnine, rojstvo otroka, itd.)«

Slovensko zavarovalno združenje z željo, da še izboljša ukrepe na področju dvigovanja finančne pismenosti, pripravlja tudi raziskavo finančne pismenosti v Sloveniji. S to raziskavo bo Združenje pridobilo podatke na podlagi katerih bo lahko okrepilo svoje ukrepe na področju dvigovanje finančne pismenostih v Sloveniji. Rezultate raziskave bo Slovensko zavarovalno združenje predvidoma objavilo v začetku leta 2019.