17. seminar za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike

31. 1. 2019
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, dvorana A

Slovensko zavarovalno združenje je v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije 31. 1. 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije organiziralo 17. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike.

PROGRAM SEMINARJA

08.30 Sprejem udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ in Mira Zorca, predsednika Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije
09.15 Vpliv ZZavar-1A na delo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,    
mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, d. d.
10.00 Pomembnost zavarovanja odgovornosti izvajalcev montažnih in gradbenih del v praksi,
Jure Barborič, Generali, d. d.
10.45 Zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O),
Saša Hojker, Zavarovalnica Triglav, d. d.
11.15 Odmor s prigrizkom
12.00 Varstvo osebnih podatkov – na kaj mora biti zavarovalni zastopnik in posrednik pozoren pri svojem delu,
mag. Rosana Lemut Strle, Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle
12.45 Osnove zavarovanja terjatev, 
mag. Simona Pirc, SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d.
13.30 Odmor
13.40 Predstavitev znanstvene monografije dr. Jožeta Celina z naslovom ‘Uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev’
14.30 Povzetek in zaključek seminarja

Moderator seminarja in končne razprave: mag. Dejan Srše, strokovni direktor v Adriatic Slovenica, Zavarovalni družbi, d. d.