Slovensko zavarovalno združenje sprejem novele Zakona o zavarovalništvu pospremilo z izdajo monografije

Ljubljana, 1. februar 2019 – Državni zbor je včeraj sprejel novelo Zakona o zavarovalništvu s čimer se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov. Kljub temu, da v Sloveniji do sprejema novele še nismo imeli zakonske podlage, so zavarovalnice že s 1. oktobrom 2018 v pretežni meri pričele spoštovati nova pravila. Ob prenosu direktive v slovenski pravni red je Slovensko zavarovalno združenje izdalo znanstveno monografijo dr. Jožeta Celina z naslovom Uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev.

Sprejeti zakon prinaša višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še kakovostnejše informacije za potrošnike in kvalitetnejša pravila poslovanja za prodajalce zavarovanj. Novela določa večjo informiranost potrošnika o zavarovalnih produktih pa tudi postopke, ki omogočajo zavarovalnici da bolje in natančneje spozna dejanske potrebe potrošnika. Novela prinaša tudi novo politiko upravljanja in nadzora nad zavarovalnimi produkti, ki so jih morale oblikovati zavarovalnice. Tako morajo zavarovalnice opredeliti ciljno skupino, komu je posamezen zavarovalni produkt namenjen, čemu je namenjen in kakšna so tveganja, pa tudi, komu produkt ni namenjen. Zavarovalnice morajo tudi preverjati, ali so se razmere na trgu spremenile in produkte ustrezno popraviti, kar lahko pomeni tudi umik določenega produkta s trga. Da so zavarovalnice svoje agente ustrezno pripravile na nova pravila distribucije zavarovalnih produktov so v letu 2018 v izobraževanje agentov vložile veliko naporov.

Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, je ob sprejetju novele zakona o zavarovalništvu povedala: »Veseli smo, da je Državni zbor sprejel novelo zakona o zavarovalništvu, s katero tudi slovenski potrošniki prihajajo do višje zaščite in informiranosti. Naše članice pri uvajanju novih pravil niso čakale na državo, temveč so nova pravila pričele v pretežni meri spoštovati že s 1. oktobrom 2018, kar so na trgu zaznali tudi potrošniki.«

Izdaja znanstvene monografije

Slovensko zavarovalno združenje je sprejem novele zakona o zavarovalništvu pospremilo z izdajo znanstvene monografije dr. Jožeta Celina z naslovom Uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev. Namen knjige je bralcem ponuditi zbrana teoretična dognanja iz tujih in domačih raziskav s področja uspešnosti prodajalcev, ter ugotovitve lastnih empiričnih raziskav izvedenih v Sloveniji. Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanimata prodaja, področje zavarovalništva, predvsem pa tistim, ki jih zanima trženje zavarovalnih storitev.