XXV. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja

18. 4. 2019
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, dvorana A

SZZ je 18. 4. 2019 organiziral jubilejni XXV. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja.

PROGRAM SEMINARJA

8.30 Registracija udeležencev
9.15 Uvodni nagovor Gabrijela Škofa, predsednika uprave Adriatic Slovenica, Zavarovalne družbe, d. d. in namestnika predsednika Sveta SZZ
9.30 Avtomobilsko zavarovanje: sedanje stanje v EU/Motor insurance: the state of play in Europe*
Thomas Gelin, Evropsko zavarovalno združenje/Insurance Europe
10.15 Odmor
DIGITALIZACIJA IN AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
10.45 Uvod v temo in predstavitev brezpapirnega preverjanja zavarovanja
mag. Eva Škrinjar, Grawe Zavarovalnica, d. d.
11.00 Celostna izkušnja strank in omni-channel pristop   
Klemen Šalamon, Generali zavarovalnica, d. d.
11.10 Avtoskener
Gregor Miklič, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d
11.20 Več obrazov digitalizacije v zavarovalništvu
Zoran Miloševič, Zavarovalnica Triglav, d. d
11.30 Digitalizacija in avtomobilske škode
Damjan Podrzavnik, Zavarovalnica Sava, d. d
11.40 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Gregor Miklič, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d., Zoran Miloševič, Zavarovalnica Triglav, d. d., Damjan Podrzavnik, Zavarovalnica Sava, d. d., Klemen Šalamon, Generali zavarovalnica, d. d.
Moderatorka: mag. Eva Škrinjar, Grawe Zavarovalnica, d. d.
12.40 Kosilo
  ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI DANES IN JUTRI
13.45 Uvod v temo
Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
13.55 Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe
mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
14.05 Cestna vozila – registracija : zavarovanja
Igor Gomboc, Zavarovalnica Triglav, d. d.
14.15 Uporaba vozila v kontekstu aktualne sodne prakse
Tilen Jereb, Zavarovalnica Sava, d. d.
14.25 Trendi na škodah iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Maruša Pezdič, Generali zavarovalnica, d. d.
14.35 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Igor Gomboc, Zavarovalnica Triglav, d. d., Tilen Jereb, Zavarovalnica Sava, d. d., Maruša Pezdič, Generali zavarovalnica, d. d., mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
Moderator: Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
15.35 Zaključek seminarja
 *predavanje je potekalo v angleškem jeziku