XXV. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja

18. 4. 2019
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, dvorana A

SZZ bo 18. 4. 2019 organiziral jubilejni XXV. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja.

PROGRAM SEMINARJA

8.30 Registracija udeležencev
9.15 Uvodni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ
9.30 Avtomobilsko zavarovanje: sedanje stanje v EU/Motor insurance: the state of play in Europe*
Thomas Gelin, Evropsko zavarovalno združenje/Insurance Europe
10.15 Odmor
DIGITALIZACIJA IN AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
10.45 Uvod v temo in predstavitev brezpapirnega preverjanja zavarovanja
mag. Eva Škrinjar, Grawe Zavarovalnica, d. d.
11.00 Celostna izkušnja strank in omni-channel pristop   
Klemen Šalamon, Generali zavarovalnica, d. d.
11.10 Avtoskener
Gregor Miklič, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d
11.20 Trendi in realna pričakovanja
Zoran Miloševič, Zavarovalnica Triglav, d. d
11.30 Digitalizacija in avtomobilske škode
Damjan Podrzavnik, Zavarovalnica Sava, d. d
11.40 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Gregor Miklič, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d., Zoran Miloševič, Zavarovalnica Triglav, d. d., Damjan Podrzavnik, Zavarovalnica Sava, d. d., Klemen Šalamon, Generali zavarovalnica, d. d.
Moderatorka: mag. Eva Škrinjar, Grawe Zavarovalnica, d. d.
12.40 Kosilo
  ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI DANES IN JUTRI
13.45 Uvod v temo
Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
13.55 Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe
mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
14.05 Cestna vozila – registracija : zavarovanja
Igor Gomboc, Zavarovalnica Triglav, d. d.
14.15 Uporaba vozila v kontekstu aktualne sodne prakse
Tilen Jereb, Zavarovalnica Sava, d. d.
14.25 Trendi na škodah iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
Maruša Pezdič, Generali zavarovalnica, d. d.
14.35 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Igor Gomboc, Zavarovalnica Triglav, d. d., Tilen Jereb, Zavarovalnica Sava, d. d., Maruša Pezdič, Generali zavarovalnica, d. d., mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
Moderator: Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
15.35 Zaključek seminarja
 *predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar** sprejemamo do 8. aprila 2019. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom seminarja, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

**Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 130,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmori.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 1804. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Cvetka Strašek
Telefon: 01 300 93 90
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

VABLJENI