Seminar s področja premoženjskih zavarovanj

2. 10. 2019
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana, dvorana B1

SZZ 2. 10. 2019 organizira seminar o premoženjskih zavarovanjih, posvečen zavarovanju sončnih elektrarn, sanaciji fasad oz. sten ter požarni varnosti pri izvajanju vročih del. Več informacij o dogodku bo na voljo v začetku septembra.