NACIONALNI SVET ZA PLAČILA

Slovensko zavarovalno združenje je član Nacionalnega sveta za plačila (NSP), ki združuje različne deležnike trga plačil v Sloveniji: ponudnike in uporabnike plačilnih storitev, upravljavce plačilnih infrastruktur ter organe javnih oblasti. NSP deluje kot edina posvetovalna platforma v Sloveniji, ki deležnikom trga plačil omogoča dialog in razreševanje skupnih izzivov na področju plačevanja.

V NSP sodelujemo subjekti, ki izkazujemo legitimen interes na področjih dela NSP in s svojim članstvom prispevamo k uravnoteženi zastopanosti ponudbe in povpraševanja na trgu plačil v NSP ter s tem k razvoju in uveljavitvi učinkovitih načinov plačevanja.

 

S sodelovanjem v NSP Slovensko zavarovalno združenje kot predstavnik zavarovalnic pripomore k uresničevanju skupnega cilja NSP, ki je:

– podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj povezanega, varnega, zaupanja vrednega in učinkovitega trga plačil v Sloveniji

– zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju.

Da bi v NSP izpolnili svoj namen in cilj, smo si zadali ambiciozen načrt aktivnosti. Med drugim se posvečamo identifikaciji pričakovanj uporabnikov plačilnih storitev in problematiki neenotnih uporabniških izkušenj, ki (lahko) preprečujejo uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja. V tem kontekstu in z namenom ohranjanja zaupanja deležnikov v delovanje trga plačil se je NSP zavezal tudi k spodbujanju razvoja v smeri zagotavljanja pozitivne uporabniške izkušnje. Ker tehnološki razvoj in digitalizacija plačevanja lahko tudi otežita proces plačevanja za določen ranljiv segment uporabnikov (npr. upokojence, slepe in slabovidne itd.), je NSP kot eno izmed prednostnih področij svojega delovanja določil zagotavljanje dostopnosti do plačilnih storitev.

 

Naše članice se vsakodnevno srečujete z izzivi na področju plačevanja, ki niso omejeni le na področje zavarovalništva, temveč zahtevajo usklajevanje med različnimi deležniki trga plačil. Slovensko zavarovalno združenje lahko vaše interese aktivno zastopa v NSP, zato vas vabimo k sodelovanju in podaji pobud za obravnavo na NSP.

Pobude in morebitna vprašanja lahko naslovite na nsp-sekretariat@bsi.si.

Več informacij o NSP najdete na spletni strani Banke Slovenije, ki NSP tudi vodi.