Seminar s področja premoženjskih zavarovanj

2. 10. 2019
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana, dvorana B1

SZZ 2. 10. 2019 organizira seminar o premoženjskih zavarovanjih, posvečen zavarovanju sončnih elektrarn, sanaciji fasad oz. sten ter požarni varnosti pri izvajanju vročih del.

PROGRAM SEMINARJA

08.30 Registracija udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor
mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ
09.10 Obratovanje in vzdrževanje sončnih elektrarn
Miroslav Lesjak, Bisol Group, d. o. o.
10.10 Gašenje sončnih elektrarn 
Dušan Vižintin, Gasilska zveza Slovenije
10.40 Sprejemanje rizikov – sončne elektrarne v praksi 
Matjaž Pavlin, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.
11.25 Odmor s prigrizkom
12.00 Fasade in sanacije stenskih površin po škodnem dogodku
Iztok Kamenski, JUB, d. o. o.
13.00 Varno izvajanje vročih del 
Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo
13.30 Požarna varnost industrijskih objektov 
Milan Hajduković, Slovensko združenje za požarno varstvo
14.00 Zaključek seminarja

SZZ si pridržuje pravico do sprememb programa. Vse morebitne spremembe programa seminarja bomo objavljali tukaj.

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo do 23. septembra 2019. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmori ter stroški organizacije.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 0210. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Cvetka Strašek
Telefon: 01 300 93 90
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

V A B L J E N I