Seminar s področja premoženjskih zavarovanj

2. 10. 2019
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana, dvorana B1

SZZ je 2. oktobra organiziral seminar o premoženjskih zavarovanjih, katerega osrednja tematika so bile sončne elektrarne. Kot izhaja iz predstavitev, je pomembno upoštevanje navodil proizvajalcev sončnih elektrarn ter ustrezna montaža in redno vzdrževanje le-teh. Kljub temu se zavarovalnice v praksi pri sprejemanju sončnih elektrarn v zavarovanje pogosto soočajo s primeri, ki odstopajo od navedenega. Ker se lahko kljub skrbnemu ravnanju pojavi požar, je zaradi stalne električne napetosti sončne elektrarne pomembno poznavanje varnega načina gašenja, kar posredno vpliva tudi na škodo na objektu, na katerega je elektrarna nameščena. V drugem sklopu predavanj sta bila izpostavljena pomen in način ustrezne sanacije zunanjih in notranjih zidnih in stropnih površin po škodnih dogodkih kot so poplave, izlivi vode, požari, toča ali veter. Glede na največje škodne dogodke iz naslova požarov, s katerimi se srečujejo zavarovalnice, je prav tako pomembno varno izvajanje vročih del, kjer so bile izpostavljene pravne podlage in varnostni ukrepi, ki jih je treba izvajati pri vročih delih, ter požarna varnost industrijskih objektov, pri čemer je bil podrobneje opisan tudi primer podjetja Fragmat TIM, d. o. o.