Seminar s področja transportnih zavarovanj

23. 10. 2019
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana, dvorana B1

SZZ 23. 10. 2019 organizira seminar s področja transportnih zavarovanj, tokrat posvečen zavarovanju prevozniške odgovornosti.

PROGRAM SEMINARJA

08.30 Registracija udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor
mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ
09.10 Problematika migrantov pri prevozu tovora
Nikolaj Smrečnik, Generalna policijska uprava
10.10 Vpliv digitalnih rešitev na zmanjšanje tveganj pri cestnem prevozu tovora
Simon Korošec, Altron, d. o .o.
11.10 Odmor
11.15 Aktualna problematika cestnega prevoza tovora z vidika prevoznika
Robert Sever, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za promet
12.15 Odmor s prigrizkom
12.45 Zbirne pošiljke – sistem poslovanja in reševanje škod
Dorjana Gregorič, Intereuropa d. d. in David Vatovec, Interzav, d. o. o.
13.45 Škodna delavnica
Margita Selan Voglar, Zavarovalnica Triglav, d. d.
14.45 Zaključek seminarja

Moderatorica dogodka: Margita Selan Voglar, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Vse morebitne spremembe programa seminarja bodo objavljene tukaj.

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo do 15. oktobra 2019. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmori ter stroški organizacije.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2310. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Cvetka Strašek
Telefon: 01 300 93 90
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

V A B L J E N I