Seminar s področja transportnih zavarovanj

23. 10. 2019
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana, dvorana B1

SZZ je 23. 10. 2019 organiziral seminar  s področja transportnih zavarovanj, letos posvečen zavarovanju prevozniške odgovornosti. Obravnavane so bile aktualne težave, s katerimi se srečujejo prevozniki pri izvajanju svoje dejavnosti. Problematika migrantov in nedovoljeno prehajanje državne meje je v Sloveniji v prvi vrsti velik političen problem, ki pa se posledično dotika tudi prevoznikov, zavarovalnic in gospodarstva. Prehodi migrantov skozi državno mejo se v največji meri izvajajo s pomočjo tovornih vozil, v večini primerov brez vednosti prevoznikov, pri tem pa lahko nastane tudi ogromna škoda na tovoru. Predstavnik policije je v svojem predavanju predstavil izkušnje povezane s to problematiko in podal varnostne nasvete.

Poleg tega je na našem trgu vse večja konkurenca prevoznikov iz tujine, ki ustanavljajo podjetja v Sloveniji z namenom prostega dostopa do trga EU ali nižjih davkov in s tem nižjih stroškov poslovanja. Govorili smo tudi o digitalnih rešitvah, ki pripomorejo tako k večji varnosti kot večji optimizaciji prevoza blaga. Poseben izziv pa so prevozi zbirnih pošiljk, ki v mednarodnem prometu lahko zahtevajo koordinirano sodelovanje več prevoznih družb, posebnosti pa so tudi v reševanju škodnih zahtevkov iz tega naslova. V zaključnem delu seminarja so prisotni v okviru delavnice obravnavali posamezne škodne primere. Več informacij pa lahko najdete v prezentacijah.