Posvet o modernizaciji zakonske ureditve zavarovalne pogodbe

26. 11. 2019
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (PF UL), Inštitut za primerjalno pravo in Slovensko zavarovalno združenje sta dne 26. 11. 2019 organizirala posvet o modernizaciji zakonske ureditve zavarovalne pogodbe. Posvet je vodil prof. dr. Miha Juhart. Dogodek je bil namenjen predstavitvi izhodišč zakonske ureditve zavarovalne pogodbe, ki so jih skupno pripravili strokovnjaki s Pravne fakultete in zavarovalnega gospodarstva, pa tudi aktivni izmenjavi mnenj in komentarjev med oblikovalci izhodišč in udeleženci posveta. Na posvetu je bil predstavljen prvi osnutek Zakona o zavarovalni pogodbi, ki so ga strokovnjaki PF UL in SZZ pripravili na podlagi načel evropskega zavarovalnega pogodbenega prava (PEICL – PRINCIPLES OF EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW), izbora dobrih veljavnih pravil o zavarovalni pogodbi in sodne prakse. O nadaljnjem razvoju novih rešitev ureditve zavarovalne pogodbe bo strokovna javnost obveščena tudi v prihodnje. Odzive na tokratni posvet in predloge o novi ureditvi zavarovalne pogodbe zbirajo na Inštitutu za primerjalno pravo, na e-naslovu: ipp.pf@pf.uni-lj.si. Več o projektu je zapisano tukaj.