18. seminar za zavarovalne posrednike in zastopnike

28. 1. 2020
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, dvorana A

Slovensko zavarovalno združenje bo v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije dne 28. 1. 2020 organiziralo 18. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike.

PROGRAM SEMINARJA

08.30 Sprejem udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ in Mira Zorca, predsednika Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije
09.15    Vem, da zmorem
dr. Aleksander Zadel, Competo, d. o. o.
10.15 Tržno ravnanje na področju zavarovalništva v praksi – pogled nadzornika
mag. Andreja Kovačič, Agencija za zavarovalni nadzor
11.00 Ekološka zavarovanja – aktualni pravni vidiki, sodna praksa, odškodninski zahtevki
Borut Jager, Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
11.45 Odmor s prigrizkom
12.30 Življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem vsi poznamo, pa jih res?
Andraž Hartman, Zavarovalnica Sava, d. d.
13.30 Zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posredovanja (s primeri iz prakse)
mag. Peter Filip Jakopič in Metka Unterlechner, oba Zavarovalnica Triglav, d. d.
14.15 Razprava s predavatelji in udeleženci seminarja
15.00 Zaključek seminarja
Moderator: mag. Dejan Srše, Generali zavarovalnica, d. d.

SZZ si pridržuje pravico do sprememb programa seminarja.

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo do 20. januarja 2020. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom seminarja, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

PRIJAVI SE (člani ZZPS)

PRIJAVI SE (člani SZZ in ostali)

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija za člane Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije pa znaša 80,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmori.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2801. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

VABLJENI