Sklepanje zavarovanj in avtomobilska zavarovanja – dodatna pojasnila glede odlokov Vlade RS

Ljubljana, 18. 3. 2020 – Vlada RS je v preteklih dneh sprejela več odlokov, ki neposredno vplivajo tudi na delovanje zavarovalnic. Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (z dne 15.3.2020) so do preklica zaprte poslovalnice zavarovalnic. Z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil (z dne 16.3.2020) pa se med drugim podaljša veljavnost prometnih dovoljenj in prepoveduje opravljanje tehničnih pregledov.

Ker se v zvezi z navedenima odlokoma oziroma izvajanjem določb v praksi v teh dneh na zavarovalnice s številnimi vprašanji obračajo uporabniki zavarovalniških storitev, Slovensko zavarovalno združenje (SZZ) v nadaljevanju podaja dodatna pojasnila:

  1. Zavarovanja vseh vrst lahko do preklica sklepate samo na daljavo (preko spleta), saj morajo biti vse poslovalnice zavarovalnic zaradi Odloka zaprte. Na spletnih straneh zavarovalnic lahko preverite, kam se lahko obrnete za morebitna dodatna pojasnila oziroma pomoč pri sklepanju zavarovanj. Vsi zavarovalni produkti so na voljo in vabimo vas, da se za podrobnejše informacije obrnete na svojo zavarovalnico.
  2. V času veljave Odloka se nemoteno izvajajo storitve avtomobilske asistence. Če torej potrebujete pomoč na cesti, se lahko kot običajno obrnete na ponudnika avtomobilske asistence, s katerim imate sklenjeno zavarovanje.
  3. Podaljšan je čas za obnovo in plačilo avtomobilskih zavarovanj. Slovensko zavarovalno združenje s članicami, ki tržijo avtomobilska zavarovanja, obvešča zavarovance, da se na podlagi Odloka Vlade RS do 16. 5. 2020 podaljšuje čas za obnovo ter plačilo avtomobilskih zavarovanj, ki potečejo med 17. 3. 2020 in 16. 4. 2020. Zavarovanje se obnovi z datumom poteka prejšnjega zavarovanja. V tem času, ki je namenjen za obnovo zavarovanja, je zagotovljeno tudi začasno podaljšanje kritja po prejšnjem zavarovanju. Ne glede na to ponovno izpostavljamo, da zavarovalnice ves čas omogočajo strankam ureditev zavarovanja na daljavo.  Zato svetujemo zavarovancem, da preko telekomunikacijskih sredstev kontaktirajo svojo zavarovalnico oziroma zavarovalnega zastopnika za sklenitev oziroma podaljšanje obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in drugih prostovoljnih avtomobilskih zavarovanj – zavarovanja avtomobilskega kaska, zavarovanja avtomobilske asistence, zavarovanja voznika zaradi telesnih poškodb (AO plus), nezgodnega zavarovanja voznika in potnikov, zavarovanja pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila.

Zavarovancem svetujemo, da se v primeru dodatnih vprašanj preko telefona ali elektronske pošte obrnejo na  svojo zavarovalnico oziroma zavarovalnega zastopnika. Zavarovalnice so preko sodobnih komunikacijskih kanalov vseskozi dosegljive za sklenitev oziroma podaljšanje vseh vrst zavarovanj.

Kontakt za medije: maja.krumberger@zav-zdruzenje.si