Novosti v sistemu zelene karte: uvajanje belo-črne mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila (t.i. zelene karte) v mednarodnem sistemu zavarovanja avtomobilske odgovornosti s 1. julijem 2020

Slovensko zavarovalno združenje se je s članicami, ki tržijo obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, odločilo za postopen prehod na izdajanje enostranskih belo-črnih slovenskih mednarodnih kart za zavarovanje motornega vozila s 1. 7. 2020.

Obvestilo za javnost – uvedba belo črne zelene karte