Seminar o transportnih zavarovanjih

22. oktober 2020

22. 10. 2020 bomo organizirali seminar o transportnih zavarovanjih, katerega osrednja tema bo zavarovanje prevozniške odgovornosti pri prevozu tekočin. Predstavljena bo problematika prevozov s cisternami z vidika prevoznika, merjenje količine tekočin in kalo pri njihovem pretovarjanju, reševanje škod, ki nastanejo pri prevozu tekočin ter sodna praksa s tega področja. Več informacij o dogodku bomo objavili konec septembra.