Seminar s področja premoženjskih zavarovanj

19. november 2020 od 9.00 dalje

19. 11. 2020 smo organizirali seminar s področja premoženjskih zavarovanj, katerega osrednja tema ja bila kibernetska varnost. Seminar je potekal spletno – v živo, preko platforme Demio. Govorili smo o kibernetskih tveganjih in njihovem upravljanju, skrbnosti pri upravljanju osebnih podatkov, varnostnih pregledih ter ranljivosti informacijskih sistemov, odzivih na kibernetski vdor ter kibernetskih zavarovanjih tako doma kot v tujini. Kibernetski kriminal je neusmiljen. Povečuje se iz leta v leto in verjetno se ne bo ustavil. V tem trenutku ni več vprašanje ali se bo zgodil, temveč kdaj se bo zgodil. Pomembno je to zavedanje, zato moramo poskrbeti za ustrezno varnost in zaščito. Spletni seminar so udeleženci z zanimanjem spremljali in se s svojimi vprašanji aktivno vključevali v razpravo.

PROGRAM SPLETNEGA SEMINARJA

09.00 Pozdravni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ
09.15 Naraščanje kibernetskih napadov 
Adrien Osenjak, PRO.Astec, d. o. o.
10.00 Skrbnost pri upravljanju osebnih podatkov z vidika kibernetskih tveganj
Primož Govekar, Info hiša, d. o. o.
10.30 Varnostni pregledi in ranljivost informacijskih sistemov
dr. Andrej Rakar, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
11.00 Odmor
12.00 Kako se odzvati na kibernetski vdor?
Bojan Brodar, Telemach, širokopasovne komunikacije, d. o. o.
12.30 Mednarodni pogled na kibernetska zavarovanja
mag. Bojana Kifnar Strmčnik, Pozavarovalnica Triglav, d. d.
13.00 Kibernetsko zavarovanje
mag. Luka Keršič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
13.30 Razprava z udeleženci spletnega seminarja
13.45 Zaključek spletnega seminarja