Iztek prehodnega obdobja v postopku brexita z 31. 12. 2020 ter njegov vpliv na sistem zelene karte in sistem varstva obiskovalcev

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju Združeno kraljestvo) je iz Evropske unije uradno izstopilo 31. januarja 2020. Na isti dan se je začelo tudi prehodno obdobje, v katerem se pravni red EU še naprej uporablja v Združenem kraljestvu in zanj. Prehodno obdobje se izteče 31. decembra 2020. Pogajanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo (EU) in Združenim kraljestvom sredi decembra niso zaključena, sklenitev sporazuma je negotova.

Zaradi nejasnosti, ki je zaznamovala celoten proces brexita v zadnjih letih, je težko natančno opredeliti njegove učinke na dejavnosti Sveta birojev in njegovih članov v sistemu zelene karte in sistemu varstva obiskovalcev*.

Slovensko zavarovalno združenje s članicami tako za potovanje v Združeno kraljestvo po 1. januarju 2021 svetuje slovenskim voznikom, da imajo vedno s seboj mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila (bolj znana kot zelena karta), saj se ob policijski kontroli veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v tujini najlažje dokazuje z mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila. Zavarovalcu jo izda članica Slovenskega zavarovalnega združenja na podlagi zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti in je tudi pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, ker so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje pozneje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici oziroma drugi instituciji.

Promet med državami, katerih nacionalni zavarovalni biroji so podpisali Multilateralni garancijski sporazum** običajno poteka brez preverjanja obstoja veljavne mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila, vendar mora prost pretok vozil za vozila iz tretjih držav potrditi Evropska komisija s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu EU. Ker za enkrat sklep za Združeno kraljestvo še ni objavljen, se bodo vozniki s predložitvijo mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila najlažje izognili težavam v primeru preverjanja zavarovanja avtomobilske odgovornosti v Združenem kraljestvu po 1. 1. 2021.

Slovensko zavarovalno združenje tudi seznanja potencialne slovenske oškodovance, da 1. 1. 2021 in pozneje ne bodo imeli več pravice uveljavljati odškodninskih zahtevkov v Sloveniji pri pooblaščencu za obravnavanje odškodninskih zahtevkov odgovornostne zavarovalnice iz Združenega kraljestva za škode iz nesreč, ki jih v sistemu varstva obiskovalcev povzročijo vozniki vozil, registriranih v Združenem kraljestvu,  ker sistem varstva obiskovalcev s 1. 1. 2021 ne bo več veljal za Združeno kraljestvo.

Če bo od objave tega sporočila prišlo do pomembnega novega političnega dejanja v odnosu med EU in Združenim kraljestvom, bo Slovensko zavarovalno združenje ustrezno posodobilo obvestilo.

__________________________________________________________________________

* Mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti – sistem zelene karte in sistem varstva obiskovalcev upravlja in vodi mednarodna organizacija Svet birojev (an. Council of Bureaux) s sedežem v Bruslju, katere člani so nacionalni biroji zelene karte ter škodni skladi, odškodninski uradi in informacijski centri (med njimi tudi Slovensko zavarovalno združenje). Več podatkov najdete na spletnih straneh: www.cobx.org  in https://www.zav-zdruzenje.si/prometna-nesreca/prometna-nesreca-s-tujcem/

** Podpisniki Multilateralnega garancijskega sporazuma so nacionalni zavarovalni biroji naslednjih držav, članic sistema zelene karte: Avstrija (A), Andora (AND), Belgija (B), Bolgarija (BG), Bosna in Hercegovina (BIH), Švica (CH), Češka (CZ), Ciper (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Islandija (IS), Luksemburg (L), Litva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Norveška (N), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Španija (E), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Srbija (SRB) ter Velika Britanija in Severna Irska (GB).