Spletno izobraževanje: Poiščimo primerno premoženjsko zavarovanje

21. april 2021
Seminar bo potekal spletno preko MS Teams aplikacije
KDAJ: sreda, 21. april 2021 od 9.00 do 11.30
NAČIN IZVEDBE: spletno, preko aplikacije Microsoft Teams Meeting (navodila ter povezavo za spremljanje spletnega izobraževanja boste prejeli nekaj dni pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek)
PREDAVATELJ: mag. Peter Filip Jakopič je v Zavarovalnici Triglav, d. d zaposlen od leta 2008, ko se je pridružil področju trženja, kjer se je ukvarjal z operativno podporo izvajanju prodaje zavarovanj na alternativnih prodajnih poteh zavarovalnice (leasingi, banke ipd.). Trenutno deluje na področju prevzema rizika premoženjskih zavarovanj in razvoja produktov. Področje obsega požarna, tehnična, odgovornostna ter zavarovanja finančnih izgub. Pri razvoju produktov z ekipo sledi trendom ter potrebam strank, ki se oblikujejo v skladu s spremembami tako v družbenih kot tehničnih sferah življenjskega okolja.
Spletno izobraževanje je namenjeno predvsem distributerjem zavarovalnih produktov ter vsem, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SPLETNEGA IZOBRAŽEVANJA

09.00 Osnove presojanja ustreznosti zavarovanja
09.45 Zavarovanja za družine in posameznike
10.30 Odmor
10.45 Zavarovanja za pravne osebe
11.30 Zaključek izobraževanja

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejemamo do 16. aprila 2021. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na spletnem izobraževanju znaša 42,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2104. Račun vam bomo poslali po pošti ali e-pošti.

 

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem izobraževanju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi ter uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Izobraževanje obsega 3 pedagoške ure poklicnega usposabljanja. 

Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prijav.

VABLJENI