Sklepanje zavarovanj in avtomobilska zavarovanja – dodatna pojasnila glede odlokov Vlade RS, sprejetih konec marca 2021

Ljubljana, 1. 4. 2021 – Vlada RS je konec marca sprejela več odlokov, ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v obdobju med 1. in 11. aprilom 2021 določajo številne stroge omejitvene ukrepe in neposredno vplivajo tudi na delovanje zavarovalnic.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (objavljen v Ur. listu RS, št. 47 z dne 29. 3. 2021) poslovalnice zavarovalnic ostajajo odprte tudi v obdobju med 1. in 11. aprilom 2021.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji pa se v navedenem obdobju med drugim začasno prepoveduje pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil. Do 9. maja 2021 se tudi podaljšuje veljavnost prometnih dovoljenj in zavarovanj motornih vozil, ki potečejo v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo odloka t.j. od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021.

Ker se v zvezi z navedenima odlokoma oziroma izvajanjem določb v praksi v teh dneh na zavarovalnice s številnimi vprašanji obračajo uporabniki zavarovalniških storitev, Slovensko zavarovalno združenje (SZZ) v nadaljevanju dodatno pojasnjuje:

  1. Zavarovanja vseh vrst lahko sklepate v poslovalnicah zavarovalnic, vendar zaradi učinkovitejšega preprečevanja okužb priporočamo sklepanje zavarovanj na daljavo. Na zavarovalnicah in njihovih spletnih straneh lahko preverite, kam se lahko obrnete za dodatna pojasnila oziroma pomoč pri sklepanju zavarovanj. Vsi zavarovalni produkti so na voljo in vabimo vas, da se za podrobnejše informacije obrnete na svojo zavarovalnico.
  2. Podaljšan je čas za obnovo in plačilo avtomobilskih zavarovanj. Slovensko zavarovalno združenje s članicami, ki tržijo avtomobilska zavarovanja, obvešča zavarovance, da se na podlagi Odloka Vlade RS do 9. 5. 2021 podaljšuje čas za obnovo ter plačilo avtomobilskih zavarovanj, ki potečejo v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo odloka t.j. od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 (vključno z navedenima dnevoma). Zavarovanje se obnovi z datumom poteka prejšnjega zavarovanja. V tem času, ki je namenjen za obnovo zavarovanja, je zagotovljeno tudi začasno podaljšanje kritja po prejšnjem zavarovanju. Ne glede na to poudarjamo, da zavarovalnice ves čas omogočajo strankam ureditev zavarovanja v poslovalnicah in na daljavo. Zato svetujemo zavarovancem, da preko telekomunikacijskih sredstev kontaktirajo svojo zavarovalnico oziroma zavarovalnega zastopnika za sklenitev oziroma podaljšanje obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in drugih prostovoljnih avtomobilskih zavarovanj – zavarovanja avtomobilskega kaska, zavarovanja avtomobilske asistence, zavarovanja voznika zaradi telesnih poškodb (AO plus), nezgodnega zavarovanja voznika in potnikov, zavarovanja pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila.
  3. Za spletno podaljšanje prometnega dovoljenja obiščite: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=196
  4. Po izteku obdobja zaprtja države z 12. aprilom 2021 lahko sklepate avtomobilska zavarovanja tudi na tehničnih pregledih oziroma registracijskih organizacijah ob registracijskih postopkih za motorna vozila.
  5. Zavarovancem svetujemo, da se v primeru dodatnih vprašanj preko telefona ali elektronske pošte obrnejo na svojo zavarovalnico oziroma zavarovalnega zastopnika. Zavarovalnice so preko sodobnih komunikacijskih kanalov vseskozi dosegljive za sklenitev oziroma podaljšanje vseh vrst zavarovanj.

Kontakt za medije: maja.krumberger@zav-zdruzenje.si