POŠILJANJE OBRAČUNA IZ NASLOVA NACIONALNEGA RAZPISA ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO ZDRAVSTVENIH STORITEV

Na podlagi Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki ga je
Ministrstvo za zdravje objavilo dne 23. 7. 2021, zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, izdajajo podrobnejša navodila za izbrane izvajalce na razpisu in
njihove programske hiše, za izdajanje obračuna za zavarovance, ki imajo sklenjeno in veljavno
dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri eni od zavarovalnic.

Podrobnejša navodila