XXVII. SEMINAR S PODROČJA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

16. november 2021
Seminar bo potekal spletno, preko MS Teams aplikacije

KDAJ: torek, 16. november 2021 od 9.30 do 12.15
NAČIN IZVEDBE: spletno, MS Teams aplikacija
MODERATORKA: Tjaša Korbar, Slovensko zavarovalno združenje, GIZ

Seminar je namenjen pridobivanju novega znanja in informacij s področja avtomobilskih zavarovanj. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SEMINARJA

Spremembe direktive o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in njen prenos v Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu

09.30 Uvodni pozdrav
09.40 Stanje prometne varnosti v Sloveniji v obdobju 2019 – 2021
mag. Ivan Kapun, Ministrstvo za notranje zadeve
10.00 Pregled glavnih novosti Direktive o spremembah Direktive 2009/103/ES o zavarovanju avtomobilske odgovornosti
Tjaša Korbar, Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
10.20 Izzivi zavarovalnice pri implementaciji posameznih sprememb direktive o zavarovanju avtomobilske odgovornosti
Janez Janoš, Zavarovalnica Triglav, d. d.
10.40 Mikromobilnost in zavarovanje   
mag. Peter Mrđen, Zavarovalnica Sava, d. d.
11.00 Odmor
11.15 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Moderatorka: Tjaša Korbar, Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Sodelujejo:
Maja Svetličič, Ministrstvo za finance
mag. Ivan Kapun, Ministrstvo za notranje zadeve
Janez Janoš, Zavarovalnica Triglav, d. d.
Peter Mrđen, Zavarovalnica Sava, d. d.
12.15 Zaključek seminarja

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejemamo do 11. novembra 2021. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju znaša 85,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 1611. Račun vam bomo poslali po pošti ali e-pošti.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem seminarju boste lahko prejeli potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 3 pedagoške ure in 15 minut poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 92
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si