Spletno izobraževanje: VARSTVO ZAVAROVALCA KOT POTROŠNIKA

3. 12. 2021 od 8.30 do 10.55
Izobraževanje bo potekalo spletno, preko MS Teams aplikacije
KDAJ: petek, 3. december 2021 od 8.30 do 10.55
NAČIN IZVEDBE: spletno, preko aplikacije Microsoft Teams Meeting (navodila ter povezavo za spremljanje spletnega izobraževanja boste prejeli dva dni pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek)
PREDAVATELJ: mag. Dejan Srše, univ. dipl. prav., Generali, zavarovalnica, d. d. 

 

Spletno izobraževanje je namenjeno predvsem distributerjem zavarovalnih produktov ter vsem, ki vas obravnavana tematika zanima.

 

PROGRAM SPLETNEGA IZOBRAŽEVANJA

08.30 Poznavanje predpisov o varstvu potrošnikov
09.40 Odmor
09.50 Obravnavanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj
10.55 Zaključek spletnega izobraževanja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejemamo do 26. 11. 2021. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na spletnem izobraževanju znaša 42,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 0312. Račun vam bomo poslali po pošti ali e-pošti.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem izobraževanju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi ter uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Izobraževanje obsega 3 pedagoške ure poklicnega usposabljanja. 

Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prijav.

VABLJENI