20. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike

27. januar 2022
Seminar bo potekal spletno preko MS Teams aplikacije

Slovensko zavarovalno združenje bo v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije organiziralo 20. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike.

KDAJ: četrtek, 27. januar 2022
NAČIN IZVEDBE: spletno, preko MS Teams aplikacije
MODERATOR: mag. Dejan Srše, Generali zavarovalnica, d. d.

Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in informacij s področja zavarovalništva in prodaje. Na seminar ste vabljeni distributerji zavarovanj ter vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SPLETNEGA SEMINARJA

09.00 Pozdravni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ in Sandija Šterpina, predsednika Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije
09.15 Izvajanje nadzora stalnega poklicnega usposabljanja distributerjev zavarovanj
mag. Andreja Kovačič, Agencija za zavarovalni nadzor
 
10.00 Zavarovanje terjatev
Nataša Peterlin, Coface PKZ zavarovalnica, d. d.
10.45 Odmor
11.00 Zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov
mag. Dejan Srše, Generali zavarovalnica, d. d.
 
11.30 Tehnike čuječnosti (mindfulness-a) za obvladovane stresa pri delu in dialogu s potrošniki
mag. Lucija Skok, certificirana učiteljica MBSR, pravnica in mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani
12.15 Zaključek spletnega seminarja

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejemamo do 24. januarja 2022. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 65,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.  Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2701. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

POTRDILO O UDELEŽBI 

Po zaključenem seminarju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi ter uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 4 pedagoške ure poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 90
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si

V A B L J E N I