XXVIII. SEMINAR S PODROČJA AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

20. april 2022
Seminar bo potekal spletno, preko MS Teams aplikacije

KDAJ: sreda, 20. april 2022 od 9.30 do 12.00
NAČIN IZVEDBE: spletno, MS Teams aplikacija
MODERATOR: Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d. 

Seminar je namenjen pridobivanju novega znanja in informacij s področja avtomobilskih zavarovanj. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SPLETNEGA SEMINARJA

RANLJIVEJŠI UDELEŽENCI V PROMETU IN ODGOVORNOST

09.30 Uvodni pozdrav mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja
09.45 Stanje varnosti cestnega prometa na področju ranljivejših udeležencev cestnega prometa in lahkih motornih vozil
mag. Ivan Kapun, Ministrstvo za notranje zadeve
10.00 Preventivne aktivnosti za ranljivejše udeležence
dr. Mateja Markl, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
10.10 Splošno-pravni pogled na ureditev odgovornosti uporabnika lahkega motornega vozila
Tilen Jereb, Pozavarovalnica Sava, d. d.
10.20 Lahka motorna vozila in konkurenca odgovornosti udeležencev v prometu
David Živković, Zavarovalnica Sava, d. d.
10.30 Kolo in trajnostna morilnost*
Matej Praprotnik, novinar
10.40 Naredimo skupni prometni prostor v svoji glavi
Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
10.50 Odmor
11.05 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Moderator: Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
Tilen Jereb, Pozavarovalnica Sava, d. d.
mag. Ivan Kapun, Ministrstvo za notranje zadeve
 dr. Mateja Markl, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Matej Praprotnik, novinar
David Živković, Zavarovalnica Sava, d. d.
12.00 Zaključek spletnega seminarja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar** sprejemamo do 15. aprila 2022. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

**Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju znaša 85,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2004. Račun vam bomo poslali po pošti ali e-pošti.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem izobraževanju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi na podlagi uspešno opravljenega preverjanja znanja. Kratek test vam bomo po dogodku poslali na vaš e-naslov. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 3 pedagoške ure poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 92
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

VABLJENI