Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike – september 2022

9. 9. 2022 je izšel nov Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. V prenovljeni izdaji učbenika so zajete spremembe, ki so se v zavarovalništvu zgodile v zadnjih treh letih. V učbeniku so tri poglavja zapisana čisto na novo (1.1. Finančno področje, 2.3 Zavarovanje stanovanjskih premičnin in 2.7 Zdravstveno zavarovanje). Obsežne spremembe so se zgodile v poglavjih 2.1 Splošno o premoženjskih zavarovanjih, 2.2 Zavarovanje stanovanjskih objektov, 3.3 Pokojninsko zavarovanje, 3.5 Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter 4.1.1 Vloge in naloge zavarovalnega posrednika. Ostala poglavja so bila deležna manjših sprememb. Posodobljeni so statistični podatki, nekaj popravkov pa je bilo zgolj redakcijskih.

Preizkusi znanja se bodo v š. l. 2022/2023 izvajali po prenovljenem gradivu. Učenja po starih gradivih ne priporočamo. Učbenik lahko naročite preko spletne naročilnice