Seminar s področja transportnih zavarovanj 2022

26. oktober 2022
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana

KDAJ: sreda, 26. oktober 2022 
NAČIN IZVEDBE: v živo
KJE: Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana
DVORANA: B1
MODERATORKA: Margita Selan Voglar, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Seminar je namenjen pridobivanju novega znanja in informacij s področja transportnih zavarovanj. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SEMINARJA

Osrednji temi: Zavarovanje plovil in zavarovanje karga

09.00 Pozdravni nagovor
09.10 Nevarnosti kibernetskih tveganj v logistični verigi
Tadej Hren, SI-CERT
10.00 Odgovornost za paketne pošiljke
Silvester Vučak, DPD, d. o. o.
10.50 Krajši odmor
10.55 Prevoz tovora v kontroliranih razmerah
Rok Bizjak, SIGR, d. o. o
11.45 Odmor s pogostitvijo
12.30 Vrste in tipi plovil
Jože Starešinič, DNV Adriatica, d. o. o.
13.30 Pristaniški red in privezi
Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo, Sektor za varovanje obalnega morja
14.30 Zaključek seminarja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo od objave programa do 18. oktobra 2022. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2610. Račun vam bomo poslali po e-pošti.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem seminarju boste prejeli potrdilo o udeležbi. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 6 pedagoških ur in 10 minut poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 92
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si