Seminar s področja premoženjskih zavarovanj 2022

30. november 2022
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana

KDAJ: sreda, 30. november 2022 
NAČIN IZVEDBE: v živo
KJE: Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana
DVORANA: B1
MODERATOR: mag. Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Seminar je namenjen pridobivanju novega znanja in informacij s področja premoženjskih zavarovanj. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SEMINARJA

Osrednja tema: Potres

9.00 Pozdravni nagovor direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja mag. Maje Krumberger
9.05 Osnove seizmologije in nova karta potresne nevarnosti 
mag. Tamara Jesenko in Polona Zupančič, obe Agencija RS za okolje
10.05 Tipične potresne poškodbe in model POTROG za ocenjevanje posledic potresa 
mag. Marjana Lutman, Zavod za gradbeništvo Slovenije
11.05 Odmor s pogostitvijo
11.50 Izkušnje zavarovalnic z reševanjem potresnih škod
Tomislav Mikoč, Triglav osiguranje, d. d., Zagreb (predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku)
12.50 Študija o seizmičnem stresnem testu stavbnega fonda v Sloveniji
prof. dr. Matjaž Dolšek, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
13.30 Povzetek in zaključek seminarja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo  do 25. novembra 2022. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 3011. Račun vam bomo poslali po e-pošti.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem seminarju boste prejeli potrdilo o udeležbi. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 5 pedagoških ur poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 92
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si