Kampanja za mlade “Zavarovanje? Seveda!”

V letu 2021 smo pripravili 7 zabavno-informativnih stripov od katerih vsak obravnava drugo vrsto zavarovanja. V stripih nastopata Sonja in Miha, ki ju življenjske situacije pripeljejo do spoznanja, da je pametno imeti urejena zavarovanja, ki jih potrebujeta. Stripi pod sloganom »Zavarovanje? Seveda!« so namenjeni osveščanju mladih o pomenu zavarovanj. Izpostavljajo tveganja na poti v samostojno življenje in zaščito pred njimi.

TURISTIČNO ZAVAROVANJE

AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

ZAVAROVANJE NEPREMIČNIN

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI