Stališče SZZ glede obračuna bonitete pri zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora

FURS je v septembru 2022 na svoji spletni strani objavil posodobljen dokument »Dohodnina – dohodek iz zaposlitve Bonitete«, kjer je v poglavju 3.5. »Zavarovalne premije« novo pojasnilo glede obračuna bonitete pri korporativnem zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora (D&O zavarovanje). Po mnenju FURS se boniteta po polici tovrstnega zavarovanja za posameznega zavarovanca lahko obračuna le upoštevaje celotno zavarovalno premijo, ki jo plača sklenitelj (družba) po tej polici. Izvajanje tega navodila je FURS kasneje začasno ustavil.

V zvezi s tem Slovensko zavarovalno združenje v prilogi podaja svoje stališče.

Stališče SZZ glede obračuna bonitete pri zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora