XXIX. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja

19. april 2023
Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, Stavba B

KDAJ: sreda, 19. april 2023, od 9.30 do 14.00
NAČIN IZVEDBE: v živo
KRAJ IZVEDBE: Tehnološki park Ljubljana, stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
DVORANA: B123
MODERATOR: David Živković, Zavarovalnica Sava, d. d.  

Seminar je namenjen pridobivanju novega znanja in informacij s področja avtomobilskih zavarovanj. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SEMINARJA

09.00 Registracija udeležencev
09.30    Uvodni pozdrav 
09.45 Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030
Sandra Voh, Ministrstvo za infrastrukturo
10.15 Slovenska mobilnost od A do Ž: bo tudi trajnostna mobilnost svobodna in ekonomsko dostopna?  
Andrej Brglez, Inštitut za civilizacijo in kulturo
10.45 Dokazovanje zavarovalnega primera
Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
11.15    Odmor s pogostitvijo in druženjem  

AKTUALNI  IZZIVI  AVTOMOBILSKIH  ZAVAROVANJ  IN  ŠKOD

12.15 Pojem vozila v aktualni ureditvi in Direktivi 2021/2118 o spremembi Direktive 2009/103/ES o zavarovanju avtomobilske odgovornosti 
David Živković, Zavarovalnica Sava, d. d.
12.25 Posledice inflacije v zavarovalništvu – aktuarski vidik
Andrej Šalamun, Zavarovalnica Sava, d. d.
12.35 Izzivi reševanja avtomobilskih škod (inflacija, stroški, sodelovanje s servisi)
Miha Klun, Generali zavarovalnica, d. d.
12.45 Vloga RAZ/RŠK in Froda pri zavarovalnih primerih
Klemen Radetič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
12.55 Digitalno poslovanje in »kupljene škode«
Martin Slodnjak, CROATIA zavarovanje d. d., podružnica Ljubljana
13.05 Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja 
Moderator: David Živković, Zavarovalnica Sava, d. d.
Miha Klun, Generali zavarovalnica, d. d.
Klemen Radetič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
Martin Slodnjak, CROATIA zavarovanje d. d., podružnica Ljubljana
Andrej Šalamun, Zavarovalnica Sava, d. d.
14.00 Zaključek seminarja  

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo  do 10. aprila 2023. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 140,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, pogostitev, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 1904. Račun vam bomo poslali po e-pošti.

PARKIRANJE

Parkiranje je možno na dveh parkiriščih v okolici. Cenejše je parkirišče na pesku, nasproti poslovne stavbe B, drugo pa se nahaja za zapornico med stavbama E in C.  Parkirnina ni vključena v kotizacijo seminarja.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem seminarju boste prejeli potrdilo o udeležbi. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 4 pedagoške ure in 30 minut poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 92
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

VABLJENI