Povezani v znanju – pot do kakovostnega zdravstva: Potreben bo dialog med vsemi deležniki

Ljubljana, 12. april 2023 – Inštitut za strateške rešitve je v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem organiziral posvet o slovenskem zdravstvu z naslovom Povezani v znanju – pot do kakovostnega zdravstva. Na dogodku so akterji, ki oblikujejo zdravstveni sistem, predstavili pogled na to, kakšno naj bo kakovostno, vsem dostopno zdravstvo, v središču katerega bosta pacient in zdravstvena storitev v razumnem času.

Udeleženci so se strinjali, da v Sloveniji potrebujemo ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Pri dolgoročni reformi se bo treba zanašati na različne vire financiranja, hkrati pa upoštevati proračunske omejitev. Prebivalstvo se stara in to bo v prihodnjih letih narekovalo vedno več izdatkov za zdravstvo. Za cilj si bomo morali postaviti čim več zdravih, čim manj bolnih, čim manj bolniških staležev ter dostopnost zdravstvenih storitev. Potreben bo kompromis med željami, potrebami in zmožnostmi vseh sistemov. Predvsem pa bo potreben dialog med vsemi deležniki.

Sporočilo za medije

Ocena dolgoročnih javno-finančnih gibanj v zdravstvenem sistemu