Dodatek k Učbeniku za zavarovalne zastopnike in posrednike, aktualen v š. l. 2023/2024

Seznanjamo vas s spremenjeno in dopolnjeno vsebino Učbenika za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike (september 2022), ki bo v šolskem letu 2023/2024 zajeta v preverjanje na preizkusih znanja za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. Zaradi zakonodajnih sprememb smo:
– v celoti prenovili poglavje 2.7 o zdravstvenem zavarovanju,
– poglavje 3.3 o pokojninskem zavarovanju pa dopolnili z novim podpoglavjem 3.3.4 Distribucija vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP).

Vsi tisti, ki že imate učbenik, ki je izšel septembra 2022, lahko dodatek natisnete tukaj.

Naročilo učbenika z dodatkom pa lahko oddate tukaj.

Vsi tisti, ki pa se pripravljate na delni preizkus znanja za zavarovalnega posrednika morate poznati vsebino 1. in 4. dela učbenika ter dodatka.

Želimo vam prijetno učenje in veliko uspeha na preizkusu znanja,

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ