Seminar s področja premoženjskih zavarovanj 2023

29. november 2023
Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana

KDAJ: sreda, 29. november 2023 
NAČIN IZVEDBE: v živo
KJE: Zavarovalnica Triglav, d. d., Verovškova ulica 60 b, Ljubljana
DVORANA: B1
MODERATOR: mag. Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Seminar je namenjen pridobivanju novega znanja in informacij s področja premoženjskih zavarovanj. Predstavljeni bodo vremensko in hidrološko dogajanje v Sloveniji v začetku letošnjega avgusta, izkušnje z ocenjevanjem škod po doslej največjem škodnem dogodku, nasveti strokovnjakov za obnovo, poplavna ogroženost Slovenije kot tudi možni preventivni ukrepi. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

Osrednja tema: Poplave

PROGRAM SEMINARJA

09.00 Pozdravni nagovor
09.10 Vremensko in hidrološko dogajanje v začetku letošnjega avgusta
Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje
09.40 Državno ocenjevanje škod po avgustovskih poplavah
Ana Jakšič, Uprava RS za zaščito in reševanje
10.00 Izkušnje zavarovalnic z reševanjem škod po avgustovskih poplavah
Boris Zorko, Zavarovalnica Sava, d. d.
10.30 Uporaba orodja GIS – primer naravnih nesreč v Sloveniji poleti 2023
mag. Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav, d. d.
11.00 Odmor s pogostitvijo
11.45 Poplavni dogodek avgusta 2023 in poplavne škode
dr. Primož Banovec, Inštitut za vodarstvo
13.15 Predstavitev geografskega atlasa naravnih nesreč
dr. Rok Ciglič, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
13.45 Zaključek seminarja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo do 22. novembra 2023. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2911. Račun vam bomo poslali po e-pošti.

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem seminarju boste prejeli potrdilo o udeležbi. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Izobraževanje prinaša 5 pedagoških ur in 15 minut poklicnega usposabljanja.

DODATNE INFORMACIJE

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Kontaktna oseba: Vida Ferlan
Telefon: 01 300 93 92
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

 

Prijazno vabljeni.