Spletno izobraževanje: Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem 16. 2. 2024

16. 2. 2024
MS Teams Meeting

KDAJ: petek, 16. februar 2024 od 9.00 do 11.30
NAČIN IZVEDBE: spletno, preko aplikacije Microsoft Teams Meeting (navodila ter povezavo za spremljanje spletnega izobraževanja boste prejeli dva dni pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek)
PREDAVATELJ: Andraž Hartman pravnik, ki ga je že med študijem pritegnilo zavarovalništvo, je celotno svojo profesionalno pot zaposlen v zavarovalnicah. Pritegne ga vse živo, zato seveda deluje na področju življenjskih zavarovanj. Trenutno opravlja funkcijo izvršnega direktorja sektorja osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Sava, kjer skrbi za razvoj, izvajanje in obravnavo škod iz naslova osebnih zavarovanj. Po uspešno zaključenem projektu implementacije IDD je kot nosilec prevzel tudi Funkcijo IDD. V okviru navedene funkcije je tako močno vpet v praktično vse korake distribucije zavarovalnih produktov.

Spletno izobraževanje je namenjeno predvsem distributerjem zavarovalnih produktov ter vsem, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SPLETNEGA IZOBRAŽEVANJA

09.00 Uvod, trg in oblike življenjskih zavarovanja z naložbenim tveganjem
09.45  Tehnične značilnosti življenjskih zavarovanj z naložbenim  tveganjem, naložbene možnosti, trajnost in “value for money”
10.30 Odmor
10.45 Ciljni trg, proces trženja zavarovanj z naložbenimi tveganjem, dokumenti s ključnimi informacijami (KIDi)
11.30 Zaključek usposabljanja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejemamo do 12. februarja 2024. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na spletnem izobraževanju znaša 42,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 1602. Račun vam bomo poslali po e-pošti.

 

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem izobraževanju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi ter uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Izobraževanje obsega 3 pedagoške ure poklicnega usposabljanja. 

Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prijav.

VABLJENI