Mednarodna konferenca o zavarovalniških prevarah | International Insurance Fraud Conference

21. in 22. november 2024
Rikli Balance hotel Bled, Slovenija

Kdaj | When: 21. in 22. november 2024 | November 21-22, 2024
Lokacija | Where: Rikli Balance Hotel Bled, Slovenia
Rok za prijavo | Deadline for registration: 21. 10. 2024

Dogodek odpira  vrata v svet najnovejših raziskav, inovacij ter strategij za obvladovanje zavarovalniških prevar. Konferenca bo osvetlila najnovejše trende, analize primerov in učinkovite pristope k preprečevanju in odkrivanju zavarovalniških prevar. Namenjena je zavarovalniškim in pravnim strokovnjakom, policijskim organom, izvedencem, detektivom in preiskovalcem ter strokovnjakom s področja tehnologij in podatkovne analitike.

The event opens the door to the world of the latest research, innovations and strategies for managing insurance fraud. The conference will highlight the latest trends, case studies and effective approaches to the prevention and detection of insurance fraud. It is aimed at insurance and legal professionals, law enforcement authorities, expert witnesses, detectives and investigators, as well as technology and data analytics experts.

 

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE? | WHAT TO EXPECT?

  • Izjemne predavatelje: Strokovnjaki iz industrije bodo delili svoje znanje in izkušnje.
  • Outstanding speakers: Industry professionals will share their knowledge and experience.
  • Interaktivne seje: Sodelovanje v razpravah o najnovejših strategijah in pristopih.
  • Interactive sessions: Participation in discussions on the latest strategies and approaches.
  • Predstavitev uporabe tehnologije in analitike pri preprečevanju prevar.
  • Presentation of the use of technology and analytics in fraud prevention.
  • Analiza primerov: Seznanitev s konkretnimi primeri zavarovalniških prevar, postopki preiskav in njihovih rešitev.
  • Case studies: Introduction to real-life cases of insurance fraud, investigation procedures and results.
  • Povezovanje: Priložnost mreženja s kolegi in izmenjava idej.
  • Networking: Opportunity to network and exchange ideas with colleagues.

Program konference bo na voljo kmalu. | The conference programme will be available soon.


 • GLAVNI GOVORCI | KEYNOTE SPEAKERS

  • Thomas Hill, vodja oddelka za pregon zavarovalniških prevar, Londonska mestna policija | Head of Insurance Fraud Enforcement Department, City of London Police
  • Marcus Lindemann, usposablja novinarje in preiskovalce o Google in OSINT | training journalists & investigators on Google and OSINT
  • Klemen Radetič, predsednik Odbora za preprečevanje zavarovalniških zlorab, Slovensko zavarovalno združenje, GIZ in strokovni vodja za preprečevanje prevar, Zavarovalnica Triglav, d. d. | Chairman of the Fraud Prevention Committee, Slovenian Insurance Association and Fraud Prevention Manager, Zavarovalnica Triglav, d. d.
  • Predrag Marković, vodja oddelka za preprečevanje prevar, Generali zavarovalnica Srbija | Head of Insurance Fraud Prevention Department, Generali Osiguranje Srbija, a.d.o

  PRIJAVA NA KONFERENCO | REGISTRATION FEE

  Elektronske prijave na konferenco sprejemamo do 21. 10. 2024. Pisne odjave od konference sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave tri dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

  Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 310,00 EUR za posameznega udeleženca, DDV je vključen v ceno. Kotizacija zajema udeležbo na vseh predavanjih, tehnično izvedbo, vse napitke in prigrizke med odmori, kosilo prvi dan dogodka in pogostitev na večernem srečanju. Prosimo vas, da kotizacijo plačate najpozneje tri dni pred konferenco na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 00 2111, s pripisom »Za MKZP«. Po dogodku vam bomo poslali račun po e-pošti.

  Online registration for the conference is open until 21 October 2024.
  The registration fee for the conference is EUR 310.00 per person, including 22% VAT. The registration fee covers participation in all lectures, conference materials, refreshments during breaks, lunch on the first day and food and drinks at the evening reception.
  You are kindly requested to make the registration fee payment not later than three days before the beginning of the conference to our company account at NLB, d. d., IBAN SI56 0208 3001 4878 323, BIC (SWIFT): LJBASI2X, Ref.: 00 2111 with the note “For IIFC”. After the conference you will receive an invoice by email. In case of cancellation up to 3 days before the conference, you will be charged an administrative fee of 30% of the registration fee. There will be no refund for later cancellations.


  NASTANITEV | ACCOMMODATION

  Rikli Balance Hotel****, Cankarjeva 4, 4260 Bled, Slovenja 

  Hotel Park****, Cesta svobode 15, 4260 Bled, Slovenija 

  booking.eventsbled@sava.si

  Rok za rezervacijo hotela | Reservations release date: 25. 9. 2024

  SPLETNA REZERVACIJA HOTELA | ONLINE HOTEL RESERVATION


  DODATNE INFORMACIJE | MORE INFO

 • izobrazevanje@zav-zdruzenje.si 

  Prijazno vabljeni. | We look forward to welcoming you at the conference.