Avtomobilsko zavarovanje – priročnik za potrošnike

Katere škodne primere krije neobvezno zavarovanje v primerjavi z obveznim? Kdaj izbrati avtomobilski kasko? Kateri dve možnosti zavarovanja imajo na izbiro vozniki začetniki? Kako deluje sistem bonus–malus? Pri katerih vrstah nesreč je obvezno klicati policijo? Kako uveljavljati nadomestno mobilnost? In kaj storiti, če se ne strinjate z oceno in povračilom škode?

Agencija za zavarovalni nadzor v tej brošuri odgovarja na vsa bistvena vprašanja o avtomobilskem zavarovanju.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je obvezno zavarovanje, predpisano po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, zato ga moramo – navadno ob registraciji vozila – skleniti za vsak avtomobil v prometu. Velja na območju Republike Slovenije in v državah članicah sistema zelene karte. Zelena karta velja kot mednarodno potrdilo oziroma izkaz veljavnosti obveznega zavarovanja AO in je priporočljivo si jo priskrbeti.

Povzročitelj škode je s tem zavarovanjem zaščiten pred morebitnimi finančnimi posledicami iz naslova svoje odgovornosti, nima pa krite lastne materialne (npr. na lastnem vozilu) in nematerialne (npr. telesne poškodbe) škode. S tem zavarovanjem zavarovalnica krije nastalo škodo, ki jo voznik avtomobila nenamerno povzroči drugim oškodovancem.

Poleg osnovnega, obveznega zavarovanja AO se lahko sklene tudi neobvezno zavarovanje za telesne poškodbe voznika, t. i. AO+. Če želite kritje tudi za škodo na lastnem vozilu, je treba poleg obveznega zavarovanja AO skleniti dodatno zavarovanje, na primer kasko zavarovanje oziroma delni kasko.

RAZLIKA MED AO IN AO+

Zavarovanje AO:

  • – je obvezno,
  • – krije škodo, ki jo voznik povzroči drugim udeležencem v prometni nesreči (materialna in nematerialna škoda),
  • – ne krije poškodb voznika (povzročitelja nesreče) in
  • – ima zakonsko določeno minimalno zavarovalno vsoto.

Zavarovanje AO+:

  • – ni obvezno,
  • – zavarovan je voznik (povzročitelj nesreče), in sicer za svoje telesne poškodbe ali smrt v primeru prometne nesreče in
  • – krije sokrivdo oziroma deljeno krivdo pri prometni nesreči (zavarovanec dobi povrnjeno škodo v odstotku, za katerega sam odgovarja).

Zavarovalna vsota, pogoji za uveljavitev škode in postopek uveljavljanja AO+ se med zavarovalnicami razlikujejo in so točno določeni v splošnih pogojih, ki so del zavarovalne pogodbe. V primeru voznikove smrti v prometni nesreči zavarovalnica odškodnino izplača njegovim bližnjim.

ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKI KASKO

Avtomobilski kasko oziroma kasko zavarovanje krije materialno škodo, ko ste sami odgovorni za dogodek v prometu in pri tem nastane škoda na vašem avtomobilu ter škodo, za katero niste odgovorni in na katero nimate vpliva, kot je na primer kraja ali poškodba avtomobila na parkirišču. Poleg splošnega avtomobilskega kaska je mogoče skleniti tudi delni avtomobilski kasko, ki krije bolj izpostavljena tveganja. Vključuje vrsto različnih posameznih kritij nevarnosti, izbira pa je odvisna od vaših potreb.

Kdaj pride v poštev kasko?

Pri odgovoru na vprašanje, ali poleg obveznega (AO) izbrati tudi kasko zavarovanje, vam bo v pomoč informacija, da ste pri zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska upravičeni do povračila škode tudi v primeru, ko je škodni dogodek nastal po vaši krivdi.

Pri novih avtomobilih je izbira kritja splošnega avtomobilskega kaska prej pravilo kot izjema, pri starejših pa je pogostejša izbira kombinacij delnega avtomobilskega kaska. Glede morebitnih kombinacij se pozanimajte pri svoji zavarovalnici.

Želite izvedeti več o avtomobilskem zavarovanju? Brošura z odgovori na vsa bistvena vprašanja je na voljo na tej povezavi.

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.