Kako varno sklepam zavarovanje?

Pri sklepanju zavarovanja bodite pozorni na nekaj ključnih dejavnikov. S tem si boste zagotovili zavarovanje, ki najbolj ustreza vaših potrebam, in si prihranili poznejše težave, zaplete in slabo voljo.

 1. PREVERITE OSEBO, KI VAM PONUJA ZAVAROVANJE

Od osebe, ki vam ponuja zavarovanje, še pred predstavitvijo vsebine zahtevajte, naj vam v pisni obliki pripravi vsaj naslednje podatke:

 • – svoje ime in priimek;
 • – podatke o dovoljenju za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja in o registru, v katerem je mogoče preveriti izdajo dovoljenja;
 • – ali zagotavlja svetovanje o zavarovanju, ki ga ponuja;
 • – podatke o firmi in naslovu zavarovalnice oziroma drugega distributerja, za katerega na podlagi pogodbe opravlja distribucijo zavarovanj;
 • – za katere zavarovalnice deluje;
 • – naravo in vir prejetega plačila za distribucijo v zvezi z zavarovanjem, ki ga ponuja;
 • – način zunajsodnega postopka reševanja sporov ter podatke o postopku za reševanje pritožb v zavarovalnici.

V javno objavljenih registrih (www.a-zn.si) preverite, ali ima oseba, s katero ste v stiku, in družba, v katere imenu deluje, ustrezno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.

 1. Z DISTRIBUTERJEM OPRAVITE TEST ZAHTEV IN POTREB STRANKE

Pred sklenitvijo kakršnega koli zavarovanja vam mora distributer na podlagi informacij, ki ste mu jih dali v razgovoru, pisno opredeliti vaše zahteve in potrebe (t. i. test zahtev in potreb). Verodostojnost danih informacij potrdite s podpisom dokumenta.

 • – Distributer vam lahko ponudi le zavarovanja, ki ustrezajo opredeljenim zahtevam in potrebam, s čimer se prepreči zavajanje pri prodaji zavarovanj.
 • – Za ponujeno zavarovanje vam mora še pred sklenitvijo zavarovanja predložiti dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem produktu, ki povzema bistvene informacije o zavarovanju.
 • – Takšen dokument vam omogoča večjo preglednost nad lastnostmi zavarovanja, njegovo lažje razumevanje in medsebojno primerjavo zavarovanj.
 1. VZEMITE SI ČAS IN SKRBNO PREVERITE PREJETO POGODBENO DOKUMENTACIJO

Ko sklepate zavarovanje, bodite pozorni, da pred podpisom pogodbe od distributerja prejmete vso pogodbeno dokumentacijo, za katero ste s podpisom potrdili, da ste jo prejeli.

Posebno pozornost namenite:

 • – zavarovalni ponudbi oziroma zavarovalni polici,
 • – pripadajočim zavarovalnim pogojem,
 • – morebitnim izračunom in razlagam,
 • – testu zahtev in potreb,
 • – dokumentu s ključnimi informacijami o zavarovalnem produktu.

Hiter vodnik po vprašanjih, ki jih zastavite, preden se odločite za zavarovanje:

 1. Katera zavarovanja že imam?
 2. Kaj želim zavarovati?
 3. Zakaj sklepam zavarovanje?
 4. Kdaj začne veljati zavarovanje in kako dolgo traja?
 5. Koliko sredstev lahko namenim za plačevanje zavarovanja?
 6. Ali lahko zavarovanje naknadno spreminjam ali prekinem?
 7. Ali razumem posledice predčasne prekinitve zavarovanja?
 8. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z zavarovanjem, jih naslovite na distributerja ali na zavarovalnico.

 

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.